КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВО

КОМАРССТРОЙИНВЕСТ АД

СИГУРНОСТ
СИГУРНОСТ

КОМАРССТРОЙИНВЕСТ АД

ИЗДРЪЖЛИВОСТ
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

КОМАРССТРОЙИНВЕСТ АД

Дейности

Търговска дейност

Строително-монтажна дейност

Сервизно-ремонтна дейност

Учебна дейност

Завършени обекти

обекти
Изготвяне проект за монтаж и работа на кулокран на обект„Цанков камък – Електроцентрала” – гр. Девин

Изготвяне проект за монтаж и работа на кулокран на обект„Цанков камък – Електроцентрала” – гр. Девин

„Централна пречиствателна станция за отпадни води” в „КЦМ” АД Пловдив

„Централна пречиствателна станция за отпадни води” в „КЦМ” АД Пловдив

„Многоетажен паркинг” на Пловдивски панаир

„Многоетажен паркинг” на Пловдивски панаир

обект в „КЦМ” АД гр. Пловдив –„Проект за отстраняване индустриално замърсяване на КЦМ”

обект в „КЦМ” АД гр. Пловдив –„Проект за отстраняване индустриално замърсяване на КЦМ”

Клиенти и партньори

logo logo logo logo logo logo

Свържете се с нас

  • Контакти

  • Адрес: 4004 гр.Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 12
  • Телефони: 032/67-55-52, 032/69-40-52, 0888/26-25-14
  • Електронна поща: office@ksi-bg.com
  • Website: http://ksi-bg.com