Персонал на дружеството – постоянен състав:

– инженерно-технически специалисти:

  • електроинженер – 1
  • електроинженер – електроника – 2
  • машинни инженери – 3

– изпълнителски състав:

  • монтьор-механошлосери – 5
  • електро-механошлосери – 5

Фирмата е застраховала персонала с групова застраховка злополука на работниците и служителите.