По утвърдени учебни програми от Главна Дирекция ”Инспекция за държавен технически надзор”гр. София и с разрешение от РО”ИДТН”гр. Пловдив, „Комарсстройинвест” АД извършва обучение за придобиване на следните правоспособности: „Машинисти на мостови и козлови кранове”- ІІ степен „Машинисти на кулови кранове”- ІІ степен и “Машинисти на автокранове” ІІ степен . Извършва обучение и издава удостоверения за „прикачвачи”, извършващи такелажни работи.

За провеждане на занятията по теория и практика на професията фирмата разполага с необходимата база. За целта в производствено-сладовата база в гр. Пловдив е монтиран кулокран с хоризонтална стрела. На него в реални условия курсистите изучават устройството на подемната техника и различни способи за управление – от кабина, с кабелно и дистанционно управление и при движение по релсов път. За провеждането на практиката за мостовите и козлови кранове и кулокранове с променлива геометрия на стрелата се ползват бази и обекти на наши партньори.

Завършването на курсовете става с полагане на изпит по теория и практика на професията. Успешно издържалите получават свидетелството за правоспособност издадено от РО”ИДТН” гр. Пловдив.

Продължителността на курсовете е приблизително два месеца. Обучението се провежда през седмицата в извън работно време и през почивните дни, за удобство на курсистите, повечето от които са работещи. Необходими документи при записването: заявление, медицинско свидетелство за случая и две снимки.

За повече информация телефон за връзка: 032/675552