Персонал на дружеството – постоянен състав:

– инженерно-технически специалисти:

  • електроинженер – 1
  • машинен инженер – 1

– изпълнителски състав:

  • монтьор-механошлосери – 3
  • електромонтьори – 3
  • заварчик – 1
  • координатор по заваряване – 1

Фирмата е застраховала персонала с групова застраховка злополука на работниците и служителите.