Експертен монтаж, демонтаж и транспортиране в цялата страна на кулокранове

КБ 160.2М, ЛИБХЕР, ПОТЕН,САЕЗ  и др. с различни модификации, от лек, среден и тежък вид с горно и долно въртене.

В едно с това фирмата се ангажира с представянето на съоръженията за технически преглед пред Органите за технически надзор.

 
PIMG0513
PIMG0511
PIMG0120