Поддръжка и ремонт на подемни съоръжения 

– кулокранове

– кранове мостови и козлови

– автокранове и бордови хидрокранове

– подвижни работни площадки

– строителни подемници за товари

 
Picture 069
Picture 071
044