Поддръжка и ремонт на подемно-транспортни съоръжения и машини

– кулокранове

– кранове мостови и козлови

– автокранове

– автовишки

– мотокари

– и други поднадзорни съоръжения с повишена опасност.

Заплитане на сапани от стоманени въжета.

 
Picture 069
Picture 071
044