Отдаване под наем и продажба на кулокранове за строителството

Товарозахватни приспособления – изработване на сапани от стоманени въжета чрез заплитане, верижни сапани, полиестерни колани.

Товарозахватни принадлежности – куки, халки, шегели и др. окачващи елементи

Доставка на оригинални стоманени въжете за кулокранове, автокранове и други подемни съоръжения.

Продава употребявани кулокранове